Hastane Afet Yönetim Birimi
15 Haziran 2020


1- Genel Müdürlüğümüze bağlı sağlık tesislerinde KBRN (kimyasal biyolojik radyolojik nükleer ) arındırma ünitelerinin takip edilmesi ve görevli personele farkındalık eğitimi verilmesi
2- Hastane afet ve acil durum planlarına (HAP) ilişkin Bakanlığın ilgili birimleri ile eğitim vb. hususlarda koordinasyonun sağlanması