Daire Başkanlığımız Görev Tanımı
27 Eylül 2018

-Hastane acil servislerinin yapılandırılmasını ve geliştirilmesini sağlamak, tescil işlemlerini yürütmek, belirlenen usul ve esaslara göre hizmet vermesini sağlamak, hastane afet planları ve benzeri uygulamalara ilişkin eğitim faaliyetlerini ilgili birimler ile koordineli bir şekilde yürütmek.

- Hastane acil servislerinin 112 acil sağlık hizmetleriyle koordinasyonuna yönelik faaliyetleri yürütmek.

- Yurt dışı sağlık birimlerinin işletilmesini sağlamak.

- Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen iş ve işlemlerin Genel Müdürlük nezdinde  koordinasyonunu sağlamak.

- İnsani ve teknik yardım amaçlı yurt dışına sağlanacak kaynakların planlamasını yapmak ve gerekli iş ve işlemleri yürütmek.

- Yurt dışı sağlık birimlerinde yürütülecek olan eğitim faaliyetlerini Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile koordineli şekilde yürütmek.

- Sağlık tesislerinin sağlık turizmi uygulamalarının geliştirilmesine yönelik Bakanlığın ilgili birimleri ile koordinasyonu sağlamak.