Uluslararası Hasta Koordinasyon Birimi
15 Haziran 2020


Ülkemizle “Sağlık ve Tıp Alanında İkili İşbirliği”  alanında imzalanan protokol çerçevesinde tedavi amacıyla ülkemize gelen hastaların; Avrupa Birliği  ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü ve belirlenen sağlık tesisleri ile koordine edilen “DİSAB hasta takip sistemi” yazılımıyla hastaların tıbbi bilgilerinin değerlendirilmesi, kuruma bağlı sağlık tesislerinde klinikler bazında tedavi süreçlerinin yürütülmesi ve yönetilmesi.
“3359 Sayılı Kanunun Ek-14. Maddesi” kapsamında, Dışişleri Bakanlığı’nca yurt dışı temsilciliklerimizden teklif edilen ve Bakanlığımızca onaylanan hastaların epikrizlerinin değerlendirilmesi, kuruma bağlı sağlık tesislerinde klinikler bazında tedavi süreçlerinin yürütülmesi ve yönetilmesi. 
TİKA,  AFAD, Milli Savunma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve diğer Bakanlıkların koordinasyonu ile tedavi amaçlı ülkemize getirilen hastaların uygun sağlık tesislerinde tedavileri ile ilgili işlemlerini yürütmek.
Hasta takip sistemiyle ilgili birim ve yöneticileriyle, hizmet içi eğitim ve raporlama çalışmalarını takip etmek.