Acil Servisler Takip Birimi
15 Haziran 2020


  • Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğüne bağlı sağlık tesislerinde yürütülmekte olan acil sağlık hizmet esaslarına dair mevzuat çalışmalarını yürütmek veya yapılan çalışmalara iştirak etmek, bu kapsamda ilgili birimler ile koordinasyon sağlamak.
  • Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğüne bağlı sağlık tesislerinin acil servis seviye planlanma çalışmaları ile tescil işlemlerini takip etmek, planlanmış seviyeye uygun şekilde tescil gerçekleşmesi için çalışmalar yapmak.