Dış İlişkiler Birimi
15 Haziran 2020


Dünya Sağlık Örgütü (WHO), İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı (OECD), vb. uluslararası kuruluşların Genel Müdürlüğümüzden talep ettiği bilgi ve görüşleri ilgili Dairelerden derleyerek bu kuruluşlara iletilmek üzere Bakanlığımız Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü’ne göndermek.
Karma Ekonomik Komisyonu toplantıları kapsamında talep edilen bilgi ve görüşleri derleyip talep edilen birime iletmek.
Ülkemizin Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı (TİKA) Başkanlığı’nca diğer ülkelere sağladığı yardımlar çerçevesinde ihtiyaç duyulan teknik destek kapsamında Bakanlığımızdan talep edilen personel görevlendirmesi ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.
Bakanlığımızı ziyaret eden yabancı heyetler için Genel Müdürlüğümüzden talep edilen sunumları hazırlayarak heyetlere sunmak.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)’nin Bakanlığımızdan talep ettiği personel ihtiyacı ve teknik destekle ilgili iş ve işlemleri yapmak.
Bakanlığımız Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü’nün yürüttüğü ve yukarıda sayılanların dışındaki iş ve işlemleri Genel Müdürlüğümüz bünyesinde yürütmek.