81 İl Kamu Hastaneleri Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Kayıt ve Muhasebe Süreçleri
10 Eylül 2018

Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı kapsamında kayıt ve muhasebe işlemlerinin doğru yapılabilmesi ve gerekli alt yapının oluşturulması amacıyla 81 il sağlık müdürlüğüne gönderilen üst yazı ve ekleri ilişikte yer almaktadır. 

ÜST YAZI Sağlık Turizmi Kayıt Muhasebe İşlemleri_
Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi
Ek-1
Ek-2
Ek-3
Ek-4