Kamu Hastaneleri Sağlık Turizmi 2018 Yılı Verileri
24 Aralık 2018

Kamu sağlık tesisleri sağlık turizmi ve turistin sağlığı kapsamındaki hastalara ait verilerin ilişikte yer alan  üst yazı ve ekleri doğrultusunda düzenlenerek  excel ortamında, 21/01/2019 tarihine kadar tkhk.saglikturizmi@saglik.gov.tr adresine, ayrıca resmi yazı ile Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğüne gönderilmesi gerekmektedir.

 
Üstyazı.pdf
TABLO-1.xlsx
TABLO-2- TABLO-3.xlsx
TABLO-4.xlsx