Yabancı Uyruklu Hasta Sınıflaması ve Sağlık Turizmi Kayıtları
07 Haziran 2021

Yabancı uyruklu hasta kayıtlarının Genel Müdürlüğümüz ve  Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü (SBSGM) ile koordineli olarak çalışması tamamlanan ve üst yazı ekinde belirtilen  sınıflama çerçevesinde hasta kayıtlarının tam ve  doğru yapılabilmesi amacıyla alt yapı çalışmaları tamamlanmış, 101- Hasta Kayıt Veri Seti’nde yer alan “Yabancı Hasta Türü” objesi için SKRS üzerinde gerekli düzenlemeler yapılmış, kayıt işlemlerinde yabancı hastalara yönelik “Yabancı Hasta Türü” seçimi zorunlu hale getirilmiştir.  

   
Konuya ilişkin üst yazı ve ekleri aşağıda yer almaktadır.


Üst Yazı Yabancı Uyruklu Hasta Sınıflaması.pdf
Ek-1 Yabancı Uyruklu Hastalar.docx