Yabancı Uyruklu Hastaların Kayıt ve Muhasebe Süreçleri
09 Mart 2022


Yabancı uyruklu hastaların sağlık hizmet süreçleri ve hizmet sunum kapsamlarına yönelik tereddütlerin yaşanması sebebi ile kayıt ve muhasebe süreçlerine yönelik tekrar bilgilendirme yapılması ihtiyacı hasıl olmuştur. Konuya ilişkin üst yazı ve ekleri aşağıda yer almaktadır.

81 İL ÜST YAZI YABANCI UYRUKLU HASTALAR KAYIT VE MUHASEBE SÜREÇLERİ.pdf
EK-1 YENİ YABANCI HASTA TÜRÜ SINIFLAMASI.docx
EK-2 MUHASEBE İŞLEMLERİ.docx